1.

اثر چهار هفته بی تمرینی پس از تمرینات سرعتی شدید بر عوامل خطرزای آسیب های التهابی آتروژنز

مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ ابراهیم جوادی؛ داریوش شیخ الاسلامی

2.

تأثیر مدت کشش ایستا بر حداکثر انقباض ارادی و انعطاف پذیری همسترینگ

مرتضی سنگدوینی؛ بهمن میرزایی؛ علی مصطفی لو؛ احسان سعیدی

3.

مقایسه تأثیرات تمرین درمانده ساز غلظت تستوسترون و کورتیزول سرم در دو نوبت صبح و عصر در ورزشکاران دختر

چیمن لیموئی؛ احمد همت فر؛ محسن غفرانی؛ پرستو نوری

4.

اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر تراکم استخوانی زنان یائسة مبتلا به سرطان سینه

مهدیه آکوچکیان؛ رضا نوری؛ فرهاد رحمانی نیا؛ ارسلان دمیرچی

5.

مقایسه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی و بی هوازی بر تغییرات نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی دختران غیرورزشکار

منور طبرستانی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ محسن طبرستانی

6.

مقایسة تأثیر تمرینات تناوبی و تداومی بر برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی زنان جوان چاق

منصور سیاح؛ رحمن سوری؛ منظر دوخت بیگدلی؛ حسن احترام؛ فرحناز امیرشقاقی

7.

تاثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده ساز با دو شدت متفاوت بر مقدار MDA سرمی در مردان سیگاری

امیر حسین حقیقی؛ عبدالحامد دریجانی؛ محمدرضا حامدی نیا

8.

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی سه هفته ای بر سطوح گرلین بافتی و پلاسمایی رت های نژاد ویستار

اکرم جعفری؛ محمدرضا مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب