1.

مشارکت نقاشان در فعالیت‌های جمعی جامعه هنر نقاشی ایران

صفحه 7-33
محمدرضا مریدی

2.

بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران (با تأکید بر نگاه جنسی به زن)

صفحه 35-54
سارا شریعتی مزینانی؛ مریم مدرس صادقی

3.

تأثیر تجارت بر توسعه هنر نقاشی جلفای اصفهان در عصر صفوی

صفحه 55-73
امیلیا نرسیسیانس

4.

بررسی جامعه‌شناختی رمان تاریخی اشک سبلان

صفحه 75-97
فیروز راد؛ علی نظری شیخ احمد

5.

تحلیل جامعه‌شناختی تعامل قهرمان و زندگی روزمره در سینمای مسعود کیمیایی

صفحه 99-123
جمال محمدی

6.

تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم مرگ در موج نو سینمای ایران

صفحه 125-142
نادیا معقولی؛ علی شیخ مهدی؛ حسینعلی قبادی

7.

تماشاگران سینمای ایران و استقبال از فیلم‏های مردم‌‏پسند (مطالعۀ مخاطبان فیلم اخراجی‏‌ها ۲)

صفحه 143-162
محمد مهدی مولایی؛ حسین کرمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب