1.

شبیه سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر

صفحه 1-13
مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ محمد باقر شریفی

2.

کنترل شوری و تلفات نیترات در زهاب تحت مدیریت سطح ایستابی

صفحه 15-28
حسین مولوی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت

3.

ارزیابی سناریوهای افزایش بهره‌وری مصرف آب گندم دیم در حوزه کرخه با استفاده از آنالیزهای مدیریتی مدل رشد گیاهی CropSyst

صفحه 29-40
رضوانه مومنی؛ محمودرضا بهبهانی؛ محمد هادی نظری فر؛ بهزاد آزادگان

4.

واسنجی معادلات تجربی تبخیر و تعرق روزانه و مقایسه با نتایج شبکه های عصبی مصنوعی در شرایط مختلف کمبود داده های هواشناسی

صفحه 41-54
امیر احمد دهقانی؛ محمد قبائی سوق؛ حسین شریفان؛ نوید دهقانی

5.

اثر روشهای مختلف تعیین عامل شکل چاهک بر نتایج اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش گلف

صفحه 55-68
محمود مشعل؛ حامد سهرابی؛ مریم وراوی پور؛ قاسم زارعی

6.

بررسی اثر تغییر فشار در لوله های فرعی آبیاری بارانی متحرک دستی بر روی هزینه ها

صفحه 69-86
سونیا زبردست؛ علی رحیمی خوب

7.

بررسی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روشهای جدید آبیاری توسط کشاورزان: مورد غرب شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی

صفحه 87-98
محمدرضا محبوبی؛ محمد اسماعیلی اول؛ جعفر یعقوبی

8.

برآورد توابع انتقالی به منظور تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک های شور و شور - سدیمی

صفحه 99-110
میثم رمضانی؛ بهزاد قنبریان علویجه؛ عبدالمجید لیاقت؛ شکوفه صالحی خشکرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب