1.

اسلام و سیاست در ادبیات نمایشی دورة الیزابت: نمایشنامههای تیمورلنگ و اتللو

صفحه 5-22
فاضل اسدی امجد؛ رامین فرهادی

2.

سبک در ترجمه: راهکارهای فردی صالح حسینی از رهگذر همگانی‌های ترجمه در ترجمة خشم و هیاهو

صفحه 23-42
ابوالفضل حری

3.

رویکرد دوپهلوی داکتارو به دورة ترقی در رمان رگتایم

صفحه 43-55
زهره رامین؛ سیدمحمد مرندی

4.

هم‌کنشی ادبیات و نقاشی در قرن نوزده فرانسه با نگاهی به رمان مانت سالمون برادران گنکور

صفحه 57-75
مهری زیبایی؛ افضل وثوقی

5.

ترجمه حقوقی: چالش‌ها و نظریه‌های معاصر

صفحه 77-91
ماندانا صدرزاده

6.

بررسی حکایت ناتمام آشپزباشی، اثر جفری چاسر از منظر رئالیسم

صفحه 93-111
علیرضا مهدی پور

7.

تصریح در ترجمة ادبی، حذف ساختاری اختیاری در زبان انگلیسی در ترجمة گونه‌های ادبی فارسی

صفحه 113-130
مهدی واحدی کیا؛ حسین پیرنجم الدین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب