1.

نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی

صفحه 5-14
مریم مونسی سرخه؛ فریده طالب پور؛ مصطفی گودرزی

2.

بداهه سازی در هنر نقاشی و تصویر سازی

صفحه 15-22
سیدمحمد فدوی؛ اصغر کفشچیان مقدم

3.

نقوش ساسانی و اسلامی بر روی دستبافته بایو

صفحه 23-32
علیرضا طاهری

4.

مدیریت تولید هنر در دوره هخامنشی

صفحه 33-40
علیرضا هژبری نوبری؛ ماهیار طاووسی؛ محمود طاووسی؛ فرهنگ خادمی ندوشن

5.

نشان از بی نشانی پژوهشی در اندیشه و نقاشی چینی به بهانه ی آثار پاتا شان جن

صفحه 41-50
منصور حسامی

6.

مجسمه سازی در فضاهای شهری

صفحه 51-58
حسنعلی پورمند؛ محسن موسیوند

7.

نقد تکوینی عکس ( بررسی امکان و شیوة کاربرد نقد تکوینی در عکاسی )

صفحه 59-70
محمدعلی بیدختی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ اکبر عالمی؛ بهمن نامورمطلق

8.

روش شناسی طراحی صنعتی در عصر پسامدرن (با تکیه بر تجارب آلساندرو مندینی)

صفحه 71-82
نسیم کوچک پور؛ رضا افهمی؛ مجتبی انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب