1.

جایگاه پایه‌ای اتاق در طراحی مسکن

صفحه 5-20
مسعود قاسم زاده

2.

جستاری در نظریه معماری و مراتب آن

صفحه 17-28
حمیدرضا انصاری

3.

گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر رشت

صفحه 29-42
مژگان خاکپور؛ مجتبی انصاری؛ علی طاهرنیان

4.

راهکارهای معماری پایدار گیلان بهمراه قیاس با معماری ژاپن

صفحه 43-54
یوسف گرجی مهلبانی؛ علی یاران

5.

پل‌ـ سکونتگاه سیر تکامل پیوستگی کاربرد عبور و سکونت در پل‌های ایران

صفحه 55-66
فرزانه فرشیدنیک؛ رضا افهمی

6.

تاثیر روانی طیف های رنگی ایجاد شده توسط رنگ خودروها در معابر شهری (نمونه موردی: مرکز شهر تهران)

صفحه 67-78
نیلوفر نیکقدم؛ صدیق رئیسی

7.

کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‏ای (ANP) در برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای

صفحه 79-90
اسفندیار زبردست

8.

تحلیلی از عرصه‌های شهری در شیوه آذری نمونه موردی: شهر آرمانی خواجه‌رشیدالدین فضل‌الله- ربع رشیدی

صفحه 91-100
فرح حبیب

9.

سنجش مولفه سلامت درکلانشهر مشهد از دیدگاه برنامه ریزی شهری

صفحه 101-110
وحید تاجدار؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی

10.

تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن مطالعه موردی خط 1 مترو شیراز

صفحه 111-122
مهران علی الحسابی؛ سلمان مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب