1.

دمای آسایش حرارتی مردم شهر تهران

صفحه 5-14
شاهین حیدری

2.

بررسی روند شکل گیری مجموعه های آرامگاهی در معماری ایران دوران اسلامی: بنابر آراء ابوسعید ابوالخیر

صفحه 15-23
سیدهاشم حسینی

3.

اصلاح شیوه گزینش دانشجو به منظور ارتقاء کیفیت آموزش معماری گام های عملی برای رسیدن به وضعیت مطلوب

صفحه 25-36
قاسم درودگر

4.

تبیین مدل «دلبستگی به مکان» و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن

صفحه 37-48
سیدعبدالهادی دانشپور؛ منصور سپهری مقدم؛ مریم چرخچیان

5.

مفاهیم طراحی در زمینه ی بیگانه تحلیل منطقه گرایی در آثار معماران غیر بومی در کشورهای مسلمان حوزه ی خلیج فارس

صفحه 49-108
حمیدرضا شایان؛ علیرضا عینی فر؛ داراب دیبا

6.

روش تحلیل آمار هواشناسی برای طراحی معماری همساز با اقلیم

صفحه 61-72
منصوره طاهباز

7.

رهیافتی حاصل از شناخت شهر سنتی به منظور ارائه الگوی مداخله در بافت (مطالعه موردی: اردبیل)

صفحه 73-84
مجتبی رضازاده اردبیلی؛ لیلا پیغامی

8.

بررسی تطبیقی توسعه فضاهای پیاده بازار قدیم و خیابان پیاده تربیت شهر تبریز

صفحه 85-92
رحمت محمدزاده؛ حسین فلاح نژاد

9.

نووارگی، نوآوری و نوپردازی سالهای نخستین قرن چهارده هـ.ش.? میرزاده عشقی سه تابلو و آرمانشهر

صفحه 93-104
سیدمحسن حبیبی؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی

10.

بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضاهای شهری

صفحه 105-114
راضیه رضازاده؛ مریم محمدی

11.

بررسی پدیده پراکنده‌رویی و علل آن در شهر زنجان

صفحه 115-123
اسفندیار زبردست؛ سارا حبیبی

12.

شهرسازی مدرن و بازتاب آن در ادبیات اگزیستانسیالیستی

صفحه 125-133
مهرناز مولوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب