1.

طراحی بهینه مبتنی بر عملکرد شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب

صفحه 267-278
مسعود تابش؛ سمانه آخوندیان

2.

تأثیر شمع مایل بر رفتار استاتیکی گروه شمع در اسکله‌های شمع و عرشه

صفحه 279-290
سهیل محمدی؛ علی فاخر؛ حسن امیدعلی

3.

شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز (تیزگوشه)

صفحه 291-300
علی اصغر میرقاسمی؛ سهیل محمدی؛ احد باقرزاده خلخالی

4.

کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل مستطیلی با دماغه‌ی گرد

صفحه 301-310
علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی؛ هادی ارونقی؛ سید حسین حسینی

5.

بررسی تفاوت رفتار توده‌های مستعد لغزش در زمین‌لرزه‌های میدان نزدیک و دور

صفحه 311-321
محمد داودی؛ عباس اکبری اصطهباناتی

6.

آزمون مدل تصادفی آبشاری در گسسته سازی داده های روزانه بارش (یادداشت فنی)

صفحه 323-327
باقر ذهبیون؛ حجت اله فولادی اسگوئی؛ محمدرضا امیدبیگی

7.

نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

صفحه 329-333
فرج الله عسکری؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ اورنگ فرزانه

8.

عملکرد نانورس و کربنات کلسیم رسوبی بر مشخصات مکانیکی مخلوط آسفالتی

صفحه 335-334
سعید غفارپور جهرمی؛ شهرام وثوق؛ نبی اله احمدی؛ بهروز عندلیبی‌زاده

9.

بررسی نظری و عددی اضافه تنش افقی ناشی از سربار بر روی دیوار حائل (یادداشت فنی)

صفحه 345-349
محمود قضاوی؛ جواد نظری افشار؛ فرزین کلانتری

10.

بهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی سازه های خرپایی توسط روش اصلاحی جستجوی چند منظوره

صفحه 351-363
وحید رضا کلات جاری؛ محمد حسین طالب پور

11.

نگاه انتقادی به روش طراحی ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد در استاندارد 2800 (یادداشت فنی)

صفحه 365-369
موسی محمودی صاحبی؛ عباس قبادی

12.

بررسی اصلاح نتایج مدل ماسکینگام و ARMA با استفاده از فیلتر کالمن در روندیابی سیل رودخانه کارون

صفحه 371-378
علی معینی؛ محسن ناصری؛ سید حمیدرضا عبداللهی معمارزاده

13.

ثرات کاویتاسیون آکوستـیکی و موج ضربه ای ناشی از آن در تحلـیل دینامیکی سدهای بتنی

صفحه 379-389
رضا عطارنژاد؛ فرهود کلاته


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب