1.

مقایسة تاثیر دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال پس از ورزش درمانده‌ساز بر تغییرات شاخص‌های منتخب دستگاه ایمنی در دانشجویان مرد ورزشکار

صفحه 5-17
آرزو تبریزی؛ علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گائینی؛ مجید قلی‌پور

2.

تاثیر فعالیت هوازی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی (مولکول های چسبان سلولی، عروقی و نیمرخ لیپیدی) در مردان چاق

صفحه 19-35
علی ضابط؛ رحمان سوری؛ امید صالحیان

3.

تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر سطوح هموسیستئین پایه و به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان فعال

صفحه 37-49
روح ا... رنجبر؛ مهدی سماواتی؛ امیر اسماعیلی

4.

تاثیر رقابت رسمی فوتبال بر غلظت کورتیزول، تستوسترون و ایمونوگلوبولین A بزاقی بازیکنان مرد

صفحه 51-69
سجاد مرشدی؛ حجت الله نیکبخت؛ خسرو ابراهیم؛ مریم خواجه صالحانی

5.

بررسی میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای پسران چاق و کم وزن و رابطة آن با آمادگی جسمانی، سطح فعالیت بدنی و ترکیب بدنی

صفحه 71-94
فرهاد رحمانی نیا؛ بهمن میرزایی؛ ابوالفضل جعفرزاده باغان

6.

تاثیر تمرینات منظم بدنی و فعالیت های وامانده ساز قبل و پس از آن بر کمپلکس فعال کنندة پلاسمینوژن بافتی و مهار کنندة آن در خون موش های ویستار

صفحه 95-109
فاطمه ملکی؛ ولی الله دبیدی روشن

7.

مقایسة تاثیرات جایگزینی تمرینات اندام تحتانی و فوقانی در تناوب های استراحتی بر کمیت اجرای تمرینات اندام فوقانی

صفحه 111-125
حمید اراضی؛ احسان اصغری

8.

اثر دو برنامة تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ EPOC در مردان جوان

صفحه 127-141
امیرحسین حقیقی؛ داود یگانه فر؛ محمدرضا حامدی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب