1.

سازگاری هویت ها در فرهنگ ایرانی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)

سیدرحیم ابوالحسنی

2.

الگوی اجتماع گرایی و تکثر سنت های فکری – سیاسی ایران معاصر

سید محسن آل سید غفور

3.

سنت اسلامی از منظر لیبرالیست های مسلمان

شجاع احمدوند

4.

منافع ملی و مداخلات بشردوستانه: بررسی نظری و تجربی

احمد جوانشیری

5.

مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مالک ذوالقدر

6.

جستاری نظری پیرامون جهانی‌شدن و امپراطوری‌سازی و رابطه دو مفهوم

عبدالله رمضان زاده؛ حیدرعلی مسعودی

7.

آسیب شناسی ظهور و کارکرد نخستین جراید تشکیلاتی ایران در دهه اول مشروطیت

صادق زیباکلام؛ علیرضا باقری ده آبادی

8.

اقتصاد سیاسی فراآتلانتیک: همکاری و تعارض از 11سپتامبر تا بحران اقتصادی 2008

احمد ساعی؛ رویا خضری

9.

مدرنیته و پسامدرنیسم

محمد ساوجی

10.

سیاست های دولت پهلوی در قبال بهاییت (1357 – 1332)

وحید سینایی؛ لیلا چمن خواه

11.

اوپک و شوک های نفتی؛ آسیب شناسی رفتار اوپک در بازار جهانی نفت

محمدعلی شیرخانی؛ حمیدرضا قوام ملکی

12.

فوکو، اندیشمندی انتقادی

عبدالرحمن عالم؛ حمید یحیوی

13.

توسعه ی سیاسی در ایران پس از خرداد 1376

مهدی عباسی سرمدی؛ مهرنوش راهبر

14.

«خود کامگی اکثریت» و حقوق اقلیت ها در دمکراسی لیبرال

سیدعلی محمودی

15.

ورزش و سیاست

مصطفی ملکوتیان

16.

جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

سید احمد موثقی

17.

تأثیر متقابل انگیزش درونی و تحریک بیرونی در پیروزی انقلاب‌ها

بهرام نوازنی

18.

نقش، اهمیت و جایگاه مشاوران نزد سیاست گذاران و مدیران همراه با بررسی نمونه موردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مجید وحید؛ محمدتقی امانپور

19.

دولت و توسعه: نقد و بررسی کتاب " توسعه دولت محور"

جواد افشارکهن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب