1.

تعیین آستانة بی‌هوازی از راه کنترل شاخص درصد SPO2 و تغییرات پارامترهای گازی در مردان فعال

رضا قراخانلو؛ روح اله نیکویی؛ مرتضی بهرامی نژاد؛ علی خازنی

2.

شناسایی موانع زیربنایی ایجاد سازمان‌های یادگیرنده در نهادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

علیرضا الهی؛ مجید وصالی؛ زهرا پورآقایی اردکانی

3.

تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر رشد مهارت‌های جابه‌جایی پسران 7 تا 9 ساله

حکیمه اکبری؛ حسن خلجی؛ محسن شفیع زاده

4.

تأثیر تمرین‌های هوازی بر شاخص‌های التهابی خطر بیماری‌های قلبی عروقی در مردان چاق

محمد رضا حامدی نیا؛ امیر حسین حقیقی؛ علی اصغر رواسی

5.

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان

مسعود نادریان جهرمی؛ احسان امیر حسینی؛ محمد سلطان حسینی

6.

مقایسة نیمرخ مهارت‌های روانی کشتی‌گیران تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشتة آزاد و فرنگی

بهمن میرزایی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ فرشاد بردار

7.

رابطه بین استفاده از تصاویر ورزشی در تبلیغات و رفتار مصرفی تماشاچیان مسابقات ورزشی

نصراله سجادی؛ علیرضا امیدی؛ قاسم زارع

8.

تأثیر نوع تمرین و استروژن بر CRP و برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان مسن

محسن ثالثی؛ توراندخت امینیان؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی

9.

اثر شیوه‌های مختلف تمرین ذهنی بر زمان واکنش زنجیره‌ای

داود حومینیان؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ نیکو خسروی؛ جمال فاضل

10.

مقایسة مشکلات مدیریت کلاس‌های تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی

رحیم رمضانی نژاد؛ مهر علی همتی نژاد؛ اسماعیل ذبیحی

11.

اثر تمرین‌های ترکیبی در پیشگیری، کنترل و کاهش عوامل خطرزای قلبی - عروقی

مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ محسن غفرانی

12.

بررسی و مقایسة نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی

مهر علی همتی نژاد؛ طاهر افشارنژاد؛ زهرا میرزازاده

13.

بررسی تأثیر شیوة زندگی بر وضعیت قامت دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

پروانه نظرعلی؛ آمنه رضوی؛ سارا کشکر

14.

تأثیر بازی‌های رایانه‌ای برانگیختگی نوجوانان پسر

سعید قربانی؛ حسن محمدزاده؛ بختیار ترتیبیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب