1.

پژوهشی جامعه شناختی در باب مصرف موسیقایی در بین افرادی با پایگاههای اجتماعی متفاوت

رضا صمیم؛ دکتر ساسان فاطمی

2.

بررسی تطبیقی چرخه ی زمان و تجسم ادوار ایقاعی

دکتر محمدرضا آزاده فر؛ دکتر محمدرضا آزاده فر

3.

عنـاصــــر اسـطــــوره ای در منـظومـــه ی درخت آســــــــــوری

دکتر ابوالقاسم دادور؛ نگار بوبان

4.

بررسی مقایسه ای «شبیه» و «شخصیت»

دکتر تاجبخش فنائیان

5.

از متن تا تصویر: زیبایی شناسی نشانه های تصویری بارویکردی به «گرنیگا»

فتانه محمودی

6.

آموزش هنر متناسب با فعالیت‌های زیبایی‌شناسانه، تولید هنری و مفاهیم وابسته

حسن شرفی

7.

بهزاد و نسخه ظفرنامه تیموری 935 هجری

گیتی نوروزیان

8.

بهسازی، نوسازی و بازسازی در گذر مروی

مهندس سمیه فدایی نژاد

9.

حفاظت و توسعه در ایران

دکتر پیروز حناچی؛ دکتر داراب دیبا؛ مهندس محمدجواد مهدوی نژاد

10.

نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله‌های مسکونی معاصر

دکتر علیرضا عینی فر

11.

بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه)

دکتر محمدمهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد؛ دکتر محمد مهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد

12.

رفتار عابر پیاده، درارتباط بامکان های مسکونی و تجاری

سید محمدمهدی معینی؛ سید محمد مهدی معینی

13.

بازشناسی اثر آئین های جمعی بر پیکره بندی شهر سنتی

دکتر بهرام امین زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب