1.

بررسی اثر غیر مستقیم جزر و مدی بر پوسته و میدان جاذبه زمین در مناطق ساحلی

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ هادی سلمی

2.

قطع بهینة تجزیه مقادیر تکین در حل مسئله‌های معکوس خطی

علی غلامی؛ عبدالرحیم جواهریان

3.

پهنه‌بندی ضریب جذب امواج کدا در البرز مرکزی، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های حاصل از زلزله کجور- فیروزآباد (2004)

حبیب رحیمی؛ نصرالله کمالیان؛ حسین حمزه‌لو؛ معصومه زرافشان

4.

طراحی آرایه با استفاده از روش همامیخت مکانی

محمد مرشدی؛ محمدعلی ریاحی

5.

کاربرد روش قطبش القایی طیفی (SIP) برای اکتشاف منابع هیدروکربوری

یگانه همتی؛ محمدعلی ریاحی

6.

تفسیر یک‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک منطقة اینچه‌برون

احمدعلی بهروزمند؛ بهروز اسکوئی

7.

وارون‌سازی ترکیبی داده‌های مقاومت ویژه با آرایه‌های شلومبرژه و دوقطبی- دوقطبی به‌منظور تعیین مسیر درز و شکاف‌های آبدار

محمدیاسر رادان؛ محمدکاظم حفیظی

8.

محدودیت‌های روش سیگنال تحلیلی در تعیین عرض بی‌هنجاری‌های گرانی

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سیدهانی متولّی عنبران

9.

بررسی کاربرد مدل‌های میدان مغناطیسی حاصل از داده‌های ماهواره‌ها در برآورد ضخامت پوسته مغناطیسی

آزاده حجت؛ ناصر حسین‌زاده گویا

10.

تبدیل S تعمیم یافته و به‌کارگیری آن در برآورد زمان اولین رسیدها در رکوردهای لرزه ای

روح‌اله عسکری؛ حمیدرضا سیاهکوهی

11.

بررسی تغییرات زمانی در لایة F2 یون‌سپهر (یونسفر)

فرزاد شیرزادی تبار؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ احمد رائین

12.

بررسی دینامیکی جبهه‌زایی سطوح زبرین در سه سامانة چرخندی روی ایران و خاورمیانه

فرهنگ احمدی‌گیوی؛ محمد میرزائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب