1.

بررسی تطبیقی نمایشنامة نبرد هرمان اثر کلایست با منابع تاریخی

ابراهیم استارمی

2.

دگرگونی‌های صرفی نحوی در تقابل رویارویی مقولات صرفی نحوی در زبان فارسی و آلمانی

پرویز البرزی

3.

کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن

حمیده بهجت

4.

ایجاد پیوستگی در نوشتار با نگاهی به داستان خوشامدگویی به شورای نظارت اثر پتر هاندکه

حسن پروان

5.

ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ

محمدحسین حدادی

6.

آموزش زبان به شیوة شنیداری- دیداری در بستر مجازی

نادر حقانی؛ پروانه سهرابی

7.

تحول مفهوم زیبایی در متون زیبایی‌شناختی فریدریش شیلر

نرجس خدایی

8.

نقش تجسم فرهنگ در تدریس زبان‌های خارجی راسخ بر مسایل فرافرهنگی

محمدرضا دوسته‌زاده

9.

مفهوم و جایگاه چکامه در زبان فارسی نوین

پرویز معتمدی آذری

10.

کلیله و دمنه به عنوان نمونه‌ای از ادبیات جهانی: بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان

فرانک هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب