1.

همزیستی مسالمت‌آمیز با نوسانات آ‌ب دریای خزر به منظور توسعه پایدار سواحل ایران (مطالعه موردی : ساحل جنوبشرقی)

عبدالعظیم قانقرمه؛ جواد ملک

2.

مطالعه تفکیک پذیری طیفی کلاس های اطلاعاتی بیابان لوت بااستفاده ازداده های ماهواره ای

سید کاظم علوی پناه؛ چوقی بایرام کمکی

3.

بررسی روند دمای ایران در نیم سده گذشته

سید ابوالفضل مسعودیان

4.

ارتباط ویژگی های ژئومرفولوژیک حوضه ها و قابلیت سیل خیزی (تجزیه و تحلیل داده های سیل از طریق مقایسه ژئومرفولوژیک حوضه های فشند و بهجت آباد)

مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی

5.

برآورد بارش مؤثر و نیاز آبی برای کشت برنج در جلگه مازندران

فیروز مجرد؛ هوشمند قمرنیا؛ شیدا نصیری

6.

مدیریت و برنامه‌ریزی احیاء ناحیه تاریخی شهر یزد

حسین کلانتری خلیل آبادی؛ احمد پوراحمد

7.

تحلیل تناسب زمین برای توسعة کالبدی در محور شمالغرب شیراز با استفاده از رویکرد ارزیابی چندمعیاری (MCE)در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (ساج GIS-)

عبدالامیر کرم

8.

گردشگری خانه‌های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی : فرصت یا تهدید (مورد: نواحی روستایی شمال تهران)

محمد رضا رضوانی؛ جواد صفایی

9.

تحلیل پراکنش تراکم های جمعیتی شهر تبریز با استفاده از روش حوزه بندی آماری

رسول قربانی

10.

توزیع فضایی و ساماندهی شبکه گذرگاهی منطقه( هشت) شهر تهران

مهدی قرخلو؛ فرامرز عزیز آسیایی

11.

بررسی آماری روند رشد و تحولات اشتغال در نواحی روستایی استان اصفهان

مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی؛ حمید برقی

12.

ارزیابـی تـوان‌های محیطـی در عمـران روسـتایی (مطالعه موردی: حوضـه رود قلعه چای عجب شیر

سید علی بدری؛ جعفر صادق قنبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب