1.

بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهر شیراز و اهمیت بهداشتی آن

دکتر یحیی تهمتن؛ دکتر معسود حق خواه؛ دکتر شهرام شکرفروش

2.

کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی

3.

بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی

4.

مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند

دکتر هادی کیهانفر؛ دکتر فرهید همت زاده

5.

ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیو تیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی

دکتر سید سعید میرزرگر؛ دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر مینا رستمی

6.

مقایسه اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند

دکتر حمید قاسم زاده نوا؛ دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر محمود بلورچی

7.

ارزیابی روش احیای متیلن بلو در تعیین کیفیت باکتریابی شیر خام گاو

دکتر سید شهرام شکر فروش؛ دکتر دبیر رضایی

8.

ارزیابی اثرات ایورمکتین بر آلودگی طبیعی گوسفند به نماتودهای لوله گوارش با تاکید بر بونوستوموم تریگونوسفالوم

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر میر خسرو صفری

9.

بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی

مهندس معسود اسدی؛ دکتر ایرج پوستی

10.

مطالعه بالینی و رادیوگرافیکی پوشش مجدد سر استخوان ران در سگ

دکتر علی رضائی؛ دکتر داود شریفی

11.

ایمنی زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی

دکتر مصطفی اخلاقی

12.

نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو

دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر اسماعیل مرتاض

13.

بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه

دکتر موسی توسلی؛ دکتر رامین شفیع پور؛ دکتر قاسم اکبری

14.

بررسی آلودگی به توکسوکارا ویتولوروم در گوساله های بومی و صنعتی شهرستان ارومیه

دکتر موسی توسلی؛ دکتر کیوان تدین

15.

آرترودسیس مفصل بخلق اسب با استفاده از میله و پیوند استخوان اسفنجی خودی

دکتر سیف اله دهقانی؛ دکتر خشایار صادقی

16.

استفاده از آزمایش جلدی برای تشخیص سالمونلوز تجربی در خرگوش

دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر محمد رضا محزونیه

17.

مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین

دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ایرج سهرابی حقدوست

18.

مطالعه مقایسه ای پارامترهای بیوشیمیایی مایع مغزی نخاعی و سرم در دو جنس از گوسفند نژاد شال

دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر رضا امامی دوست؛ دکتر پروانه خضرائی نیا

19.

بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز

دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب