1.

مروری بر بیماری کریپتوسپوریدیوز و تشخیص آزمایشگاهی آن

دکتر محمدجواد قراگوزلو

2.

مروری بر پارامترهای فارماکوکی نتیک و خواص فیزیکوشیمیایی سولفونامیدها در نشخوارکنندگان

دکتر سید محمد فقیهی

3.

بررسی پاتولوژیک ومیکروبیولوژیک ضایعات ریوی گوساله ها و اولین گزارش از جداسازی اورآپلاسما در ایران

دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر جلیل وند یوسفی

4.

بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز

دکتر سعید نظیفی حبیب آبادی؛ دکتر مهرداد مهری؛ دکتر رضا محمدی

5.

گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو

دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر ناصر وصال

6.

بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان

دکتر حمیدرضا حدادزاده؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر منوچهر قریب ممبینی

7.

انجماد جنین خرگوش

دکتر رضا شهیدی

8.

مطالعه بالینی ،خون شناسی،بیوشیمیایی والکتروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر ایرج سهرابی حقدوست

9.

بررسی رفتار لیستریایتوجنز در نوعی پنیر نرم تازه بدون استفاده از مایه لاکتیک متأثر از فاکتورهای سروتیپ باکتری،حرارت و زمان نگهداری

دکتر ودود رضویلر

10.

بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده

دکتر نوردهر رکنی؛ دکتر مریم رضائیان؛ دکتر ارمغان دیانی دردشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب