1.

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج براساس مجموعه های فازی

محمودرضا حقی فام؛ علیرضا حاتمی؛ حمید لسانی

2.

چگونگی انتشار انرژی صوتی در محیط دریا و بستر آن با استفاده از روش مودهای نرمال

محمود کمره ای؛ پیمان شهسواری؛ کوروش کلانترزاده

3.

مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی

خسرو برگی؛ اسدا... نورزاد؛ علی طبائی بفروئی

4.

ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX

محمدرضا بهاری؛ بابک کریم دادیان

5.

کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها

عین ا... شفیعی؛ غلامعباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی

6.

بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط

داود دوست محمدی؛ بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان

7.

مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب

حمید مدرس؛ اسماعیل جمشیدی؛ شکوفه حکیم

8.

حل معادلات وابسته ترموالاستیسیته دینامیکی در استوانه جدار نازک تحت اثر شوکهای فشار، برش و درجه حرارت با استفاده از روش اجزاء محدود

بهزاد حکیم الهی؛ ناصر سلطانی

9.

یک رابطه جدید برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی

محمود شریعتی؛ مجید میرزائی

10.

آزمایش مدل هیدرولیکی دریچه کشوئی تونل تخلیه تحتانی سد مارون- مقایسه با مدل آئرودینامیکی

محمد صادق صادقپور؛ حمید مهدیقلی؛ سیاوش کاویانی

11.

محاسبات عددی انتقال حرارت هدایتی در پره های حلقوی از جنس مواد ارتوتروپیک

فرشاد کوثری؛ امیررضا فراهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب