1.

مهندسی شبکه های عصبی توسط اتوماتانهای یادگیر: تعیین اندازه مطلوب برای شبکه های عصبی سه لایه

محمدرضا میبدی؛ حمید بیگی

2.

مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک مدلسازی آزمایشگاهی

پیمان بدیعی

3.

پیش بینی کیفیت رواناب شهری: بررسی روشها وارائه مدل منتخب

امیر تائبی؛ مجید وشتانی

4.

بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه

علی اصغر میرقاسمی؛ سید رضا موسوی نیک؛ احمدرضا محبوبی اردکانی

5.

اثر شرایط عملیاتی ( دو رهمزن،دبی حجمی فاز سبک،دبی حجمی فاز سنگین و ماندگی) بر روی راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در استخراج کننده میکسر- ستلر

حسین بهمنیار؛ محمدعلی موسویان؛ محمد قنادی مراغه؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی سائلی

6.

مطالعه تئوری وتجربی اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیولوژیکی رودخانه زاینده رود پس از تصفیه خانه جنوب اصفهان

سید محمد قریشی؛ غضنفر احسانیان

7.

بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون

محمدعلی موسویان؛ حسین بهمنیار؛ پریسا خدیوپارسی

8.

بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید سیلیسیم به روش تخلیه الکتریکی

رمضانعلی مهدوی نژاد؛ امیر عبدالله

9.

بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید تنگستن به روش تخلیه الکتریکی

رمضانعلی مهدوی نژاد؛ امیر عبدالله


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب