1.

وجود جواب تناوبی یک معادله دیفرانسیل مرتبه سوم غیرخطی با کاربرد در خودروسازی

غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری

2.

تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ حسن بهار

3.

کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل

امیر رضا زراتی؛ سید محمد عزیزی

4.

تحلیل قابها با اعضای خمیده و مقطع متغیر

رضا عطارنژاد؛ حمیدرضا ولیپور

5.

هیدرژناسیون انتخابی ترکیبات غیر اشباع روغن های نباتی و اثر اسیدهای چرب ترانس بر روی لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C) و لیپوپروتئین کلسترول بادانسیته زیاد(HDL-C)

حسین پازنده

6.

مطالعه انتقال حرارت در کانالهای نیمدایره ای با پره های داخلی در ناحیه طول ورودی حرارتی

حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ محمود علیپور

7.

ماتریس سختی دقیق تیرهای منحنی با مقطع غیر یکنواخت

محمد محجوب جهرمی؛ مهدی جعفری

8.

عیب یابی غیرمخرب سازه ای بکمک تحلیل علائم ارتعاشی

محمد محجوب جهرمی؛ سعید نجاتی

9.

بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری

محمدعلی آزاده؛ کاوه عسگری راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب