1.

پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغیره و تحلیل سلسله مراتبی ‹مطالعه موردی حوزه آبخیز گرمی چاه ›

حسن احمدی؛ اباذر اسمعلی؛ سادات فیض نیا؛ محسن شریعت جعفری

2.

ارایه مدلی برای ارزیابی طرح های آبخیزداری

حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ جمال قدوسی؛ علی اکبر نظری سامانی

3.

بررسی محدوده اصفهان از نظر نوع محیط رسوبی وتغییرات مسیر زاینده رود در آن

سعید سلطانی کوپائی

4.

بررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی نسبت به فرسایش و تولید رسوب ذر حوزه آبخیز لتیان

سادات فیض نیا؛ مریم زارع خوش اقبال

5.

مقایسه روش آمار برداری سیستماتیک تصادفی با قطعات نمونه دایره ای و روش ترانسکت از نظر دقت و هزینه در جنگل های بلوط غرب

محمود زبیری؛ هوشنگ سبحانی؛ هوشنگ پور شفیع زنگنه؛ جواد اسحق نیموری

6.

بررسی وتعیین روش آماربرداری بهینه در جنگل های ارسباران

احمد علیجانپور؛ محمود زبیری؛ نصرت اله ضرغام؛ محمدرضا مروی مهاجر

7.

بررسی تغییرات ویژگی های فیزیکو شیمیایی و میکرو مورفولوژی خاک جنگل های طبیعی تبدیل شده به شالیزارها در منطقه فومنات گیلان

مهدی عاکف؛ شهلا محمودی؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ فریدون سرمدیان

8.

بررسی تنوع وساختار اجتماع بی مهرگان خاکزی در تیپ های جنگلی راش ،ممرزو بلوط-ممرز

رامین رحمانی؛ حسن زارع مایوان

9.

زون بندی پارک ملی کویر

محمد دهدار درگاهی؛ مجید مخدوم

10.

ارزیابی ترکیبات شیمیاییکاه گندم‹خراسان›و مقایسه این ترکیبات در اجزای اصلی ساقه

احمد رضا سرائیان؛ علی نقی کریمی؛ احمد جهان لتیباری

11.

بررسی اثر جرم مخصوص گونه چوبی بر روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر‹سخت،سبک›

علی اکبر عنایتی

12.

بررسی تولید خمیر کاغذ CMP ازکاه گندم

محمد هادی مرادیان؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان

13.

بررسی خواص راستایی تخته خرده چوب به وسیله روش استاتیک واکوستیک

سعید کاظمی نجفی؛ ویچیتا بوکور؛ قنبر ابراهیمی

14.

اثر لگد کوبی و چرای دام بر ویژگی های فیزیکی خاک و پوشش گیاهی مرتع

محمد رضاچایی چی؛ محسن محسنی ساروی؛ آرش ملکیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب