1.

مناسب بودن سنین مختلف مگس سفید گلخانه Trialeurodes vaporaiorum Westwood برای (Hym.Aphelinidae) Encarsia inaron (Walker)

پرویز شیشه بر

2.

بررسی اثر ژن ها در کنترل صفات کمی ارقام برنج

رحیم هنر نژاد؛ علیرضا ترنگ

3.

بررسی اثر تراکم بوته بر زمان رسیدگی تکنولوژیک سه رقم چغندرقند

علی بیات؛ ناصر لطیفی؛ رحیم محمدیان؛ سراله گال

4.

تجزیه کلاستر ارقام کلکسیون سویای ایران و به دست آوردن توابع محیطی مربوط به آنها

محمود دانایی؛ محمد رضا احمدی؛ عباس گرامی

5.

بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ

احد باقری؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمد تائب؛ محمد رضا احمدی

6.

تاثیر مایه زنی باکتری و سطوح مختلف نیتروژن در رشد و گره زایی ارقام یونجه

ابوالحسن فجری

7.

پاسخ به یک دوره گزینش دو جانبه برای قابلیت هضم و قندهای محلول در آب در چچم دائمی (Lolium perenne) تحت شرایط گلخانه ای

علی اشرف جعفری

8.

بررسی تغییرات پتانسیل اکسایش و کاهش در اراضی شالیکاری، روی لندفرمهای مختلف شرق گیلان

حسین ترابی گل سفیدی؛ دکتر مصطفی کریمیان اقبال؛ دکتر محمود کلباسی

9.

بیماری زالی یا سفید شدن گیاهچه های مرکبات (Albinism) سید مهدی بنی هاشمیان، سید جواد زاد، قربانعلی حجا رود،

سید محمود اخوت؛ غلامحسین مصاحبی؛ سید مهدی بنی هاشمیان؛ سید جواد زاد؛ قربانعلی حجارود

10.

کروموزومها و تعداد ژنهای کنترل کننده تاریخ خوشه دهی و وزن هزار دانه با استفاده از رگه های جایگزین در گندم

حسین دشتی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمد رضا قنادها؛ سیروس عبدمیشانی؛ احمد صرافی

11.

القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو

منصور امیدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی

12.

اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام

علی وزوائی؛ ناصر قادری؛ علیرضا طلائی؛ مصباح بابالار

13.

تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه ای چند گونه مرتعی

حسین ارزانی؛ جواد ترکان؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ علی نیکخواه

14.

نقش سازه های ترویجی تاثیر گذار در جلب مشارکت نی داران در احیای نی زارهای دریاچه هامون

ایرج ملک محمدی؛ ولی الله سارانی

15.

اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج

بهمن یزدی صمدی؛ سید علی پیغمبری؛ ناصر مجنون حسینی

16.

واکنش توزیع کربوهیدراتهای دو رقم گندم در برابر تنش شوری

کاظم پوستینی

17.

کاربرد مدل اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندر قند در استان خراسان

حبیب اله سلامی؛ محرم عین اللهی احمد آبادی

18.

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومی گلرنگ ایران

احد باقری؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمد تائب؛ محمدرضا احمدی

19.

تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری

علی عبادی؛ داریوش آشکار؛ مصباح بابالار

20.

اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده در برابر سرما در کشتهای سلول و کالوس جو (Hordeum vulgare L.)

سید رضا طبایی عقدایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب