1.

تاثیر ورزش هوازی زیر بیشینه برپاسخ لیپوپروتئین های پلاسمای خون مردان دیابتی IDDM

دکتر فرزاد ناظم؛ حسین رحمان نژاد

2.

بررسی منبع کنترل در مدیران دانشکده ها وگروه های تربیت بدنی وغیرتربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور

محمد کشتی دار؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر حسن اسدی؛ دکتر انوشیروان کاظم نژاد

3.

اندازه گیری وبررسی پارامترهای سینماتیکی وسینتیکی پرتاب دیسک در پرتاب کنندگان نخبه ی کشور

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر حمید محبی؛ منصور کارنیا شفارود

4.

هنجار مهارت های روانی در مردان نخبه شش ورزش ‹بسکتبال ،فوتبال ،والیبال، کشتی ، بوکس وورزش های رزمی

دکتر محمد کاظم واعظ موسوی؛ غلامرضا سمندر

5.

بررسی تاثیرتمرینات کششی قبل وبعد از تمرین قدرتی بر روی کاهش دردساق پا

آذین بلند؛ دکتر توراندخت امینیان؛ دکتر سخنگویی

6.

بررسی تاثیر فعالیت شدید هوازی برروی شاخص های گلبول قرمز مردان ورزشکار

رامین امیر ساسان؛ وحید ساری صراف

7.

بررسی ومقایسه ی رضایت شغلی مدیران ،کارمندان واستادان دانشکده های تربی بدنی وعلوم ورزشی کشور

دکتر حسن اسدی؛ مهدی طالب پور؛ دکتر مسعود مرتضوی؛ دکتر انوشیروان کاظم نژاد

8.

بررسی آثار روش گرم کردن بر نتایج یک برنامه ی تمرین قدرتی

حسن محمد زاده

9.

نحوه ی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی کشور با تاکید برفعالیت های ورزشی

دکتر علی محمد صفانیا

10.

مقایسه ی تاثیر دوروش تمرینی مختلط ‹هوازی وبی هوازی› وهوازی برمیزان نگرش دختران دانشجوی دانشگاه تهران به واحد تربیت بدنی 1

فرح بانو قادری؛ فاطمه شب خیز؛ آذین بلند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب