1.

عدالت و خود کامگی در اندیشة سیاسی خواجه نظام الملک طوسی

دکتر بهرام اخوان کاظمی

2.

گفتمان اخلاق و سیاست در پارادایم مدرنیته و پسامدرنیته

دکتر محمد توحید فام

3.

آزادی و اختیار انسان با تکیه بردیدگاه حکمای مسلمان

دکتر محمد حسین جمشیدی

4.

انقلاب اسلامی‘تجدید حیات اسلام ونظریة برخورد تمدن ها

دکتر احمد دوست محمدی

5.

یهودیان روسیه ‘ قبل وبعد از انقلاب اکتبر 1917

دکتر الهه کولائی

6.

مردم سالاری دینی‘درنظام جمهوری اسلامی یا تئودموکراسی

دکتر منوچهر محمدی

7.

بررسی مبانی و برخی مدل های تغییر و اصلاحات در سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده امریکا

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

8.

اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصلة سالهای 1950-1920

دکتر سید احمد موثقی

9.

خردگرایی و تصمیم حدود آزادی سیاستگذار در تصمیم گیری

دکتر مجید وحید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب