1.

ظرفیت تجاری و چشم‌انداز توسعه در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با استفاده از مدل جاذبه

صفحه 353-377
خداوردی چنگیزی کچکلو؛ گنجعلی گنجی او؛ واحد عباس او

2.

تحلیل عاطفی بحران در روابط عربستان سعودی و قطر (2017- 2021م): نقش منزلت و احترام

صفحه 379-406
میلاد لطفی؛ محمد سلطانی نژاد

3.

توسعة همکاری و تجارت ایران با کشورهای عضو گروه 8D

صفحه 407-447
میرعبداله حسینی؛ فائزه مرادی حقیقی؛ میترا رحمانی

4.

تحلیل گفتمان انتقادی از ترجمۀ فرانسة چند خبر سیاسی دربارة ایران در رسانۀ فرانسوی لوفیگارو

صفحه 449-468
صدیقه شرکت مقدم؛ فرناز ساسانی؛ سارا زارع پاکروش

5.

کنشگر فاعل و جنبش‌های جدید اجتماعی از دیدگاه آلن تورن

صفحه 469-493
حجت الله ایوبی

6.

روایت‌های درهم‌تنیده: بررسی پیوندهای بین‌متنی فرانسوا رابله و میگل دِ سروانتس

صفحه 495-534
سبحان فیوضی؛ روح الله حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب