1.

تهیدستان شهری و تاکتیک‌های مقاومتی (مورد مطالعه: تهیدستان شهر سنندج)

صفحه 225-240
امید قادرزاده؛ محمد مصطفایی

2.

درک از مکان (مطالعه‌ای در میان بازدیدکنندگان بازار سنتی و پاساژهای مدرن شهر تهران)

صفحه 241-256
فردین علیخواه؛ ستاره کاظمی نیا

3.

بررسی جامعه‌شناختی سوژه گری مجازی (مطالعۀ کاربران اینستاگرام)

صفحه 257-273
فاطمه گلابی؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقا یاری هیر؛ سجاد مسگرزاده

4.

تغییرات آب‌وهوا و جامعۀ کشاورزی (مطالعۀ ادراک کشاورزان استان اصفهان از پیامدهای مرتبط با تغییرات آب‌وهوا)

صفحه 275-292
حامد سیارخلج؛ سیدعلی هاشمیانفر؛ صادق صالحی؛ عظیمه السادات عبداللهی

5.

جامعه شناسان ایرانی و پیش بینی تغییرات نهاد خانواده در ایران (یک مطالعه انتقادی)

صفحه 293-308
زینب کاوه فیروز؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ محمد آقاسی

6.

تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های پیش‌روی اصلاحات تعرفۀ خدمات تشخیصی درمانی در ایران

صفحه 309-329
فاطمه غلامرضاکاشی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ سید رضا مجدزاده

7.

تحلیل فرآیند توانمندسازی مددجویان (از دیدگاه مددکاران نهادهای حمایتی و خیریه‌ای مشهد)

صفحه 331-348
مجتبی حمایت خواه؛ ابوالفضل رمضانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب