1.

یافته های بالینی، بیوشیمیایی و میکروب شناسی سندرم اسهال گوساله ها در یک واحد شیری در اطراف تهران

دکتر فریدون رضا زاده؛ دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر محمد ربانی؛ دکتر احمد مرشدی؛ دکتر زهره خاکی؛ دکتر صدیقه نبیان؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر علیرضا باهنر

2.

بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته ای ترشحات گردن و مخاط رحم گاو در دو روش سو?ب و آسپیراسیون

دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر بیتا صفایی فراهانی

3.

ایجاد ریفلاکس وزیکویورترال تجربی در سگ

دکتر جلال بختیاری؛ دکتر عبدالمحمد کجباف زاده؛ دکتر مهدی مرجانی؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر سید رضا جعفرزاده

4.

بررسی تجربی کارایی مکمل های آلی و معدنی کروم در تغذیه بره های پرواری شال

دکتر علی مصطفی تهرانی؛ دکتر احمد زارع شحنه؛ دکتر غلامرضا قربانی؛ دکتر سید احمد میرهادی

5.

بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردک ماهی تالاب امیر کلایه لاهیجان

دکتر حسین خارا؛ دکتر مسعود ستاری؛ دکتر شبانعلی نظامی؛ مهندس عباس موسوی؛ مهندس ابراهیم جعفرزاده؛ مهندس بیژن آزنگ

6.

مقایسه هیستومورفرمتریک لایه های مختلف دیواره آئورت در زندگی پس از تولد خوکچه هندی ماده

دکتر ذبیح اله خاکسار؛ دکتر امیر بزرگی فر

7.

اثر تزریق متوالی نالوکسان بر ترشح گنادوتروپین های میش در فصل غیرآمیزشی

مهندس مهدی ژندی؛ دکتر آرمین توحیدی؛ دکتر همایون خزعلی؛ مهندس برهان شکراللهی

8.

بررسی توزیع عنصر روی در بافتهای مختلف شتر یک کوهانه ایرانی

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر مهشید ابراهیمی

9.

تاثیر مهار کننده های HMG-CoA رودوکتاز و ACAT بر ترشح محتوای پروتئینی و فسفولیپیدی VLDL1 و VLDL2 در مدل خوکچه هندی

دکتر فرزاد اسدی؛ دکتر محمود دوستی؛ دکتر مهین زهرائی؛ دکتر محمود قاضی؛ دکتر شهین احمدیان؛ صدیقه سلیمانی

10.

بررسی اثر استرس حاد شنا کردن بر میزان پروژسترون، تستوسترون، +Na و +K سرمی در موش صحرایی نر و ماده

دکتر مهناز طاهریانفرد؛ دکتر علیرضا علیزاده

11.

خصوصیات فولیکولی و ارتباط آنها با کیفیت پوست گوسفند زندی

مهندس مسلم پرمون؛ دکتر حمیدرضا انصاری رنانی؛ دکتر ایرج پوستی؛ مهندس نصرت اله طاهرپور

12.

اثر تزریق داخل صناقی سایمتیدین بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موشهای سوری

دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر علی مجتهدین

13.

تاثیر تزریق دگزامتازون در انتهای دی استروس بر طول دوره فحلی تلیسه هلشتاین

دکتر مجید محمد صادق؛ دکتر پرویز هورشتی؛ دکتر محمود بلورچی؛ دکتر پرویز تاجیک

14.

بررسی کارایی برخی از روشهای شیمیایی کنترل کیفیت بویژه اندازه گیری هیستامین در مقایسه با شمارش باکتری های سرما دوست در هوور مسقطی و سارم خلیج فارس

مهندس مهرنوش حیدری؛ دکتر افشین آخوندزاده؛ دکتر مسعود رضایی؛ دکتر هدایت حسینی؛ دکتر علیرضا صفاریان

15.

جداسازی باکتری هموفیلوس سومنوس از جراحات پنومونی گاوهای ذبح شده در اطراف تهران

دکتر غلامرضا افشاری؛ دکتر ناهید اطبایی؛ دکتر مصطفی بیاتی

16.

بررسی تاثیر آسیت تجربی (با استفاده از مدل خوراکی تری یدوتیرونین) بر وزن اندامهای احشایی و تراکم روده های جوجه های گوشتی

دکتر حسن نوده؛ دکتر مسعود تشفام؛ دکتر محمد حسن زاده

17.

کنترل زیستی همونکوس کونتورتوس توسط قارچهای نماتودخوار آرتروبوتریس اولیگوسپورا، دادینگتونیا فلگرنس و هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر رسول زارع؛ دکتر مهدی رزاقی ابیانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب