1.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی سبز در راستای توسعة سرمایة اجتماعی

صفحه 1-17
حمید زارع؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ صابر باستی

2.

اعتباریابی مقیاس سرمایة اجتماعی بر مبنای قرآن کریم از دیدگاه معلمان استان فارس

صفحه 19-29
جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم؛ مرضیه حاجی زاده

3.

کرونیسم سازمانی و اهمال ‏کاری: تحلیل اثر بازدارندگی سرمایة اجتماعی در سازمان‌های دولتی

صفحه 31-45
سیدنجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ فریبرز فتحی چگنی

4.

بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند در ایجاد و توسعة سرمایة اجتماعی

صفحه 47-61
حسین خنیفر؛ سارا الماسی زاده؛ امین فرجی؛ احسان محمدی ترکمانی

5.

مطالعة نقش سرمایة اجتماعی در کارآفرینی سازمانی: فراتحلیل پژوهش‌های بازة زمانی 1384 ـ 1401

صفحه 63-76
اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری

6.

فراتحلیل مطالعات انجام‌شده در زمینة رابطة سرمایة اجتماعی و رضایت زناشویی

صفحه 77-90
محسن نیازی؛ ایوب سخایی؛ الناز ولدخلیل؛ محدثه مایانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب