1.

مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی واطلاع رسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران

زهرا نصیر پور؛ دکتر عباس حری

2.

مطالعه ای در مورد نحوهء اراثه خدمات به دانشجویان نابینا در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

محمدصادق ضیایی؛ مینا بشارتی

3.

بررسی وضعیت نمایه سازی مواد مکتوب غیر کتابی در پژوهشگاه های شهر تهران

ناهید بنى اتبال؛ طاهره رضایی

4.

مقایسه کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران

ماریا نصیرى؛ فریده عصا ره

5.

خدمات مرجع دیجیتالی درکتابخانه های دانشگاهی

محمدرضا قانع

6.

روش های تدریس درکتابداری

على حسینى خواه

7.

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از روش های مطالعه

فاطمه مکى زاده

8.

ارزیابی درونی گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

احمد شعبانى؛ شهناز خدیوى

9.

وب نگاشت ها و نقش آنها در استفاده از منابع علمی اینترنت

امین زارع

10.

تک رساله ای در سلسله عرفای ایران و هند

الهه روحى دل

11.

محیط دستخوش تغییر کتابخانه های دانشگاهی: آموزش کاربران نهایی و راهبردهای برنامه ریزی برای کتابخانه ها در هند

ام کریستینا وازنتی؛ محمدرضا امیرى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب