1.

ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت های بنیادین تئوری های مدیریت

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ مجتبی امیری

2.

تاملی بر مبانی نظری نظام های اداری مدرن

دکتر منوچهر شجاعی

3.

طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع در آموزش عالی

دکتر سید منصور خلیلی عراقی؛ دکتر جهانگیر یداللهی فارسی

4.

استفاده از مدل کانو در تعیین امتیاز کیفیت شرکت های صنعتی

دکتر محمد رضا مهرگان؛ مهرداد قاسمی

5.

توسعه منابع انسانی در بخش تعاوین ایران و ضرورت ایجاد تحول آن

دکتر داود مجتهد

6.

ارائه مدلی برای دستیابی به بهترین مسیر در شبکه بر اساس معیارهای چندگانه

دکتر منصور مومنی

7.

تحلیل حساسیت مسائل تصمیم گیری چند شاخصه نسبت به نوع تکنیک مورد استفاده مطالعه ای موردی

دکتر سید سپهر قاضی نوری؛ دکتر سید حبیب الله طباطبائیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب