1.

تحلیل فضایی شاخص‎های رشد هوشمند شهری (مطالعه‎ی موردی: مناطق شهر اصفهان)

صفحه 1-18
اصغر ضرابی؛ حمید صابری؛ جمال محمدی؛ حمید رضا وارثی

2.

تحلیل رابطه بین مؤلّفه‎های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه‎ی موردی: منطقه 17 شهر تهران)

صفحه 19-18
علی اکبر تقوایی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی رضوان

3.

بنیادهای شناخت‎شناسی و روش‎شناسی نظریه‎های پست‎مدرن در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

صفحه 39-60
رسول افضلی؛ علی امیری

4.

تأثیر بلندمرتبه‎سازی بر میزان جرایم شهری(مطالعه‎ی موردی: مناطق بیست‎ودوگانه‎ی تهران)

صفحه 61-72
موسی پور موسوی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ نرگس احمدی فرد؛ ناصح عبدی

5.

ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه‎ی شهری با مدل تصمیم‎گیری چندمعیاری MCDM وGIS (مطالعه‎ی موردی: شهرستان ساری، استان مازندران)

صفحه 75-88
جعفر میرکتولی؛ محمد رضا کنعانی

6.

سنجش توسعه‎ی پایدار محلّه‎های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 17 شهرداری تهران)

صفحه 89-111
رحمت ا... فرهودی؛ محمد تقی رهنمایی؛ ایرج تیموری

7.

نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی(مطالعه‎ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان)

صفحه 111-127
محمد سلمانی؛ محمد رضا رضوانی؛ مهدی پور طاهری؛ فرزاد ویسی

8.

بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیّت محیط زندگی (مطالعه‌ی موردی: مقایسه‌ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز)

صفحه 129-144
علی حاجی نژاد؛ مجتبی رفیعیان؛ حسین زمانی

9.

بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلّی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف)

صفحه 146-164
محمد رضا حافظ نیا؛ اسماعیل پارسایی؛ رضا حسین پور پوریان

10.

تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان)

صفحه 165-179
حسن حکمت نیا؛ سعید گیوه چی؛ نیر حیدری نوشهر؛ مهری حیدری نوشهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب