1.

بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی

2.

بررسی معیارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی کشور های عضو کنفرانس اسلامی

علی رضا تمیزی؛ محسن اکبری

3.

الزامات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات : نظریه پردازی در مدیریت دولتی

دکتر حسن دانایی فرد

4.

استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها

سید محمد سید حسینی؛ دکتر سید جواد ایرانبان

5.

تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی

دکتر محمود صارمی؛ امیر خوینی

6.

الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

دکتر سید ابوالقاسم علوی؛ دکتر مهدی جمشیدیان؛ اصغر مشرف جوادی

7.

ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات

دکتر محمدرضا مهرگان؛ دکتر علی محقر؛ مهدی شامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب