1.

نقدی بر فلسفه های بازاریابی

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ هاشم آقازاده؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود کرمی

2.

مدیریت کیفیت جامع در آموزش عالی : ارزیابی تطبیقی چند دانشگاه و بازخوانی یک تجربه

دکتر محمد مهدی تنعمی

3.

وفاداری خدمت : اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مندی مشتری

دکتر محمد حقیقی؛ دکتر سید محمد مقیمی؛ مسعود کیماسی

4.

کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد و بهره وری سازمان ها

دکتر داود سلمانی

5.

درآمدی بر مطالعه تطبیقی حرکت جوهری ملاصدرا و پویایی سیستم ها

مهدی فاتح راد؛ دکتر میرمهدی سید اصفهانی

6.

طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد سیستم بانکی در سرفصل فروش اقساطی

دکتر مسعود عباسی؛ دکتر عبدالحمید انصاری

7.

ارزیابی ساختار قانونی سازمان دادگستری ج . ا. ا. در بخش دادگاه های عمومی – حقوقی - جزایی

دکتر محمدوزین کریمیان

8.

عوامل موفقیت سیستم های اطلاعاتی در صنایع کوچک

دکتر امیرمانیان

9.

بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری از طریق مدل برنامه ریزی خطی

دکتر منصور مومنی؛ عبداله عطایی

10.

ساختار سازمانی مناسب برای دانشگاه های مجازی

علی رضا نصیری؛ دکتر سعید قاضی طباطبایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب