1.

اکوسیستم پرورش منتورکارآفرینی

صفحه 1-20
مصطفی اسلامبولچی؛ محمد عزیزی؛ سید رسول حسینی

2.

تاثیر نگرش سرمایه‌گذار بر قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کارآفرینی: نقش تعدیل‌گر نوع زبان، تجربه و جنسیت

صفحه 21-40
امیر امامی؛ فائزه شیبانی؛ حمزه خواستار

3.

ارائه مدل ویژگی‌ شخصیتی و انگیزه کارآفرینی بر قصد راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی: نقش میانجی آگاهی از کارآفرینی

صفحه 60-41
زهرا امینی روشن؛ جواد غلامیان؛ احمد محمودی؛ بهادر عزیزی

4.

نقش فراکارکرد بازارشناسی در تداوم کسب و کار بین الملل با در نظر گرفتن نقش میانجیگری چابکی استراتژیک

صفحه 80-61
هاشم آقازاده؛ نکیسا رضایی؛ محمد پیری زاده

5.

ارائه الگوی تشکیل شتاب دهنده دانشگاهی با رویکرد آمادگی روانی جهت کارآفرینی (شاهد تجربی: دانشگاه‌های منتخب)

صفحه 81-100
ندا حسن پور؛ حسنعلی آقاجانی

6.

تأثیر رهبری تحول‌گرا بر آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج‌فارس

صفحه 101-120
مجید حیدری؛ ابراهیم رجب پور؛ حیدر احمدی

7.

تأثیر ناهمگونی تیم‌ های کارآفرینانه بر عملکرد کسب‌وکارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات شهر تهران: نقش تعدیل گر رهبری مشارکتی

صفحه 121-140
کامبیز طالبی؛ جهانگیر ید اللهی فارسی؛ الهام هادی زاده

8.

طراحی مدل مدرسه کارآفرین مبتنی برتوسعه شایستگی های کارآفرینانه در مقطع متوسطه

صفحه 160-141
نرگس غفرانی؛ سید رسول حسینی؛ مرتضی موسی خانی

9.

نوسازی استراتژیک در کارآفرینی با روش ترکیب پژوهی

صفحه 161-180
امیرمحمد کلابی

10.

ابعاد و مولفه‌های اکوسیستم کارآفرینی فناوری در صنایع خلاق دیجیتال ایران با تاکید بر ذائقه فرهنگی فناوری‌های دیجیتال

صفحه 181-200
مریم همتیان خیاط؛ حسام زندحسامی؛ علی داوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب