1.

سخن سردبیر: هفت خصلت انسانی مدیران نوع هفتم

صفحه 313-317
آرین قلی پور

2.

طراحی ساختار اکوسیستم نوآوری نانوتکنولوژی با تمرکز بر نقش سازمان‌های پژوهش و فناوری در توسعه آن

صفحه 318-345
محمد ابویی اردکان؛ محمدرضا مهرگان؛ ندا سلطان محمدی

3.

طراحی و واکاوی مدل فرهنگ خدمت عمومی در سازمان‌های دولتی

صفحه 346-370
مظاهر یوسفی امیری؛ احمدعلی خائف الهی؛ مهدی مرتضوی؛ علی اصغر فانی

4.

فراتحلیل ارتباط رفتارهای رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 371-387
فضه قنبری قلعه رودخانی؛ محسن فرهادی نژاد؛ علیرضا مقدم؛ محمود نجفی

5.

طراحی مدل ابزارهای تغییر رفتار عموم در خط‌‌مشی رفتاری مبتنی بر اندیشه شهید مطهری (ره)

صفحه 388-423
علیرضا چیت سازیان؛ میکائیل نوروزی

6.

مدل‌سازی عوامل مؤثر بر تعارض کارـ خانواده و شاخص‌های آن با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری جامع فازی

صفحه 424-478
محمدرضا ارغوان؛ علیرضا امینی؛ مسلم علیمحمدلو

7.

مرور نظام‌مند عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر داده‌های دولتی باز با رویکرد دستیابی به نوآوری

صفحه 479-501
حامد سرائی؛ ایوب محمدیان؛ ناصر خانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب