1.

هگل ، وضع مجامع افلاطون و کانت مطالعه ای تطبیقی در باب دیالکتیک و فرایند خودآگاهی

دکتر محمد محمد رضایی؛ حسن مهرنیا

2.

اوصاف خداوند از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و قاضی سعید قمی(ره)

حجت الاسلام سید علی علوی قزوینی

3.

هویت شناسی دین در اسلام و غرب

دکتر ابوالفضل ساجدی

4.

چیستی و ماهیت فلسفه اسلامی

حجت الاسلام سید اسحاق حسینی کوهساری

5.

مفهوم دیالکتیک در فلسفه افلاطون

دکتر حسین معصوم

6.

رویکرد نقادانه در چگونگی شناخت خدای متعال0

دکتر محمد رسول آهنگران

7.

فقر وجودی انسان در قرآن با رویکردی فلسفی – عرفانی

دکتر محمد جواد رودگر

8.

بررسی مبانی فلسفه تعلیم و تربیت در آراء افلاطون

دکتر یحیی کبیر

9.

حب الهی و آثار آن از نگاه فلسفه و دین

دکتر علی محامد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب