1.

مسئلة اقتدار ارزش‌های اخلاقی در جامعة ایران: تنزل یا تداوم؟

صفحه 7-32
خیام عزیزی مهر

2.

عوامل شکل‌گیری خیانت زناشویی در ایران؛ مطالعه فراترکیب

صفحه 33-74
محمدحسین شریفی ساعی؛ تقی آزاد ارمکی

3.

کارآفرینی زنانه‌محور به مثابه مقاومت در برابر ساختارهای جنسیتی

صفحه 75-117
سارا همت؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ بهجت یزدخواستی؛ بیژن خواجه نوری

4.

ماندگاری جمعیت شهرهای جدید و تبیین آن با تأکید بر کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه: شهر جدید صدرا)

صفحه 119-141
سراج الدین محمودیانی؛ مرضیه نظری

5.

آسیب شناسی پژوهش‌های مرتبط با حکمرانی آب در ایران با رویکرد فراروش (بازه زمانی: 1380-1397)

صفحه 143-170
اکبر زارع شاه آبادی؛ لیلی بنیاد

6.

تحلیل داده‌بنیاد از احساس تنهایی و چالش‌های مدیریت عواطف در بین بازنشستگان

صفحه 171-200
عباس عسکری ندوشن؛ علی روحانی؛ محدثه عابدی دیزناب

7.

شکاف اجتماعی دولت و جنبش چپ دانشجویی در دهه 1380

صفحه 201-229
علیرضا مرادی؛ مهدی حسین زاده فرمی

8.

مسأله‌شناسی حجاب در جامعه ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی 1383ـ 1397)

صفحه 231-255
ابراهیم اخلاصی؛ ابوالقاسم فاتحی دهاقانی؛ امیر شیعی

9.

فمینیسم حقوق‌گرا و مسئله‌ی زن در ایران معاصر

صفحه 257-285
زهره عزیزآبادی؛ آرش حیدری

10.

مطالعه جامعه‌شناختی پدیده زیست غیررسمی کارتن‌خوابان در خانه‌پاتوق‌های شهر مشهد

صفحه 287-328
مجید فولادیان؛ مرتضی دیاری

11.

مطرودیت مضاعف؛ روایتی از زیست زنان کولی شهر خرم‌آباد

صفحه 329-365
سجاد یوسفوند؛ رضا علی محسنی؛ احمد غیاثوند

12.

آسیب‌شناسی موانع تحقق و اثربخشی جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی

صفحه 329-424
محمد علی ایرانمنش؛ جعفر هزارجریبی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد تقی کرمی قهی

13.

کرونا و داغ ننگ: روایت بهبودیافتگان بیماری از تجربه طرد اجتماعی

صفحه 367-398
حسین دانش مهر؛ کمال خالق پناه؛ پرویز سبحانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب