1.

کاربرد بی هنجاری های بوگه در اکتشاف منابم نفت منطقه چناران- شمال شرق ایران

احمد زمانی؛ مهرداد براتى

2.

به کارگیری امواج پایین رونده در لرزه نگاری درون چاهی برای تضعیف بازتاب های تکراری

همایون گرامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ حسن معصوم زاده

3.

کاربرد نشانگرهای لرزه نگاری شیب و ضخامت واقعی در تفسیر اطلاعات بازتابی

ایرج عبدالهی فرد؛ جاوید حسن زاده آذز

4.

بررسی تصحیح برونراند شیب داده های لرزه ای دوبعدی با استفاده از تبدیل فوریه در محیط هایی با سرعت ثابت و متغیرباعمق

علیرضا گلال زاده؛ عبدالرحیم جواهریان

5.

تعیین الگوی توزیع زمانی بارندگی در ایستگاه های منتخب استان خراسان

سهراب حجام؛ فاطمه مالکی فرد

6.

تأثیر توسعه شهرنشینی بر روی فرایند بارش در تهران

سیدعلیرضا صادقی حسینی؛ جواد راحلی سلیمی

7.

بعد فرکتالی رد لرزه، ابزاری برای تعیین زمان اولین رسید

عصمت پورجم علویجه؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ عبدالرضا قدس

8.

تأثیر شدت دگرگونی و میزان تخلخل بر سرعت انتشار موج p در سنگ های دگرگونی ناحیه ای (زون سنندج سیرجان - منطقه سد زاینده رود)

لطیف صمدى

9.

اثرات توپوگرافی ناحیه ناهموار در ارتفاع ژئوئید

وحید ابراهیم زاده اردستانی

10.

لرزه زمین ساخت گسل صحنه- قطعه میانی گسل اصلی عهد حاضر زاگرس- عرب ایران

نوربخش میرزایی؛ محمدرضا قیطانچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب