1.

ژئو مرفولوژی یخچال های علم کوه

دکتر مجتبی یمانی

2.

جهانی شدن منطقه گرایی ودولت- ملت ها

دکتر حسن کامران؛ دکتر یدالله کریمی پور

3.

نظام توزیع یارانه ها و توسعه شهرنشینی در ایران

دکتر محمود ضیایی

4.

:تحلیل عملکرد سیاستهای آمایشی ملی و منطقه ای در رابطه با افزایش جمعیت در استان سمنان

دکتر محمدرضا رضوانی

5.

چشم اندازهای کارستی حوضه اخلمد و مدیریت محیطی آن

محمد علی زنگنه اسدی؛ دکتر حسنعلی غیور؛ دکتر محمد حسین رامشت؛ دکتر سعد الله ولایتی

6.

تحلیل شرایط بارش در سطح نواحی دیم خیر (مورد مطالعه شرق کرمانشاه )

دکتر غلامعلی مظفری؛ دکتر هوشنگ قائمی

7.

تحلیل ژئوپلیتیک قفقاز؛ بستری برای تدوین سیاست خارجی مناسبتر در منطقه

دکتر محمدرضا حافظ نیا؛ محمد حسین افشردی

8.

بررسی نظام جغرافیایی - سیاسی ناحیه ای و امکان سنجی آن در ایران

دکتر دره میر حیدر؛ قربانعلی ذکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب