1.

زن‏ ستیزی‏ های خیرخواهانه در سینما مطالعة بازنمایی مفهوم «زنان علیه زنان» در سینمای دهة 1390 ایران

صفحه 183-209
بهارک محمودی؛ ملیکا فراهانی

2.

تفکیک جنسیتی فضای شهری و روابط صمیمانة بین‌جنسیتی: مطالعة مقایسه‌ای تفکیک منعطف و غیرمنعطف

صفحه 211-229
نفیسه ایمانی؛ امیلیا نرسیسیانس

3.

تصویر زن در سینما (تحلیلی بر ده فیلم دهة 1380 سینمای ایران)

صفحه 231-250
جلیل کریمی؛ سیاوش قلی پور؛ مریم هوری

4.

بازنمایی شخصیت زن در کتاب‌های خاطره‌نگاری دفاع ‌مقدس (مطالعة موردی کتاب‌های ساجی، صباح، زیباترین روزهای زندگی و چراغ‌های روشن شهر)

صفحه 251-271
مریم سادات میری؛ محمدصادق نصرالهی

5.

واکاوی شخصیت‏ پردازی‏ های زنانه در رمان تحت أقدام الأمهات اثر بثینة ‌العیسی

صفحه 273-290
میترا علیشاهی؛ مصطفی مهدوی آرا

6.

تحلیل بازنمایی فرهنگ جنسیتی در رمان‌های نویسندگان زن ایران طی سه دهه

صفحه 291-318
غزل کریمی سنگدهی؛ رضا ستاری؛ سید قاسم حسنی

7.

آسیب‏ شناسی رسانه در بازنمایی خانواده و گونه ‏های آن (مطالعة موردی صداوسیمای مرکز ایلام)

صفحه 319-340
حسن پیری؛ مرتضی واحدیان؛ مهران سهراب زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب