1.

تصحیح استاتیک باقی‌مانده با استفاده از تبدیل موجک با فاکتور کیفیت تنظیم‌پذیر

صفحه 1-12
زهرا صادقی؛ علیرضا گودرزی

2.

تخمین سرعت میانگین موج برشی V_sz و تراکمی V_pz با استفاده از رابطه طول‌موج _ عمق حاصل از تحلیل امواج سطحی

صفحه 13-26
ساسان قوامی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی

3.

ارزیابی روش تعیین موقعیت مطلق دقیق با ترکیب‌های مختلف دو فرکانسه Galileo و BeiDou

صفحه 27-40
کمال پروازی؛ سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری

4.

بررسی اثرات حوزه نزدیک و جهت‌پذیری در مطالعات تحلیل‌خطر زلزله – مطالعه موردی گسل دورود

صفحه 41-57
بهزاد ملکی؛ حبیب رحیمی؛ محمد رضا حسینی

5.

تعیین ضخامت کشسان سنگ‌کره در رشته‌کوه زاگرس با استفاده از تابع ادمیتنس

صفحه 59-75
سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

6.

حل تحلیلی معادله دو بعدی و غیرماندگار انتقال آلودگی به‌ازای شرط اولیه و منابع آلاینده دلخواه در مجاری روباز

صفحه 77-90
ندا مشهدگرمه؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمد ولی سامانی

7.

استفاده از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) در سیستم استنتاج فازی (FIS) جهت مدل‌سازی سری زمانی یونوسفر

صفحه 91-107
میررضا غفاری رزین

8.

مدل‌سازی عددی و آشکارسازی اتوماتیک پیچک‌های زیرمیان‌مقیاس (Submesoscale) در خلیج‌فارس با استفاده از یک الگوریتم هندسه برداری

صفحه 109-125
امید ماه پیکر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب

9.

مطالعه عنصری هواویز‌های ریزشی شهر یزد با بهره‌گیری از روش بیناب‌نگاری فروشکست القایی لیزری

صفحه 127-144
نفیسه صدیقی؛ محمدعلی حداد

10.

ارزیابی عملکرد طرحواره‌های همرفت کومه‌ای در مدل HWRF در پیش‌بینی مشخصه‌های توفان حاره‌ای، مطالعه موردی توفان حاره‌ای گونو

صفحه 145-174
نفیسه پگاه فر

11.

ابرهای کومه‌ای از دیدگاه سطوح زبر

صفحه 175-186
جعفر چراغعلی‌زاده؛ مرتضی نطاق نجفی؛ احد صابر تازه‌کند

12.

ارزیابی آماری عملیات بارورسازی ابرهای فلات مرکزی ایران در سال آبی 93-94

صفحه 187-203
بنفشه زهرایی؛ حامد پورسپاهی سامیان؛ محسن ناصری؛ سید محمود طاهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب