1.

صفحات آغازین


2.

خوانش انتقادی فضا و زمان برنامه‌ریزی توسعه در حاکمیت اقتدارگرای پهلوی (طرح جامع شهر تهران در دهۀ چهل شمسی)

صفحه 659-687
عبدالحسین کلانتری؛ امید منصوری

3.

پدیدارشناسی فاصله بین خود واقعی و خود ایده‌آل با تأکید بر تجربه زیسته جوانان از تحصیلات تکمیلی

صفحه 689-715
علیرضا قبادی؛ سیدهادی مرجائی؛ سمانه سادات سدیدپور

4.

ماهیت و مختصات مفهوم «مسئله اجتماعی» در دوره‌های مدرن و پست‌مدرن (مورد مطالعه: آراء امیل دورکیم و ژان بودریار)

صفحه 717-740
نوراله نورانی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ امیر ملکی

5.

نهاد روحانیت و مواجهه با تضاد هنجاری: مطالعۀ موردی جایگاه اجتماعی زنان

صفحه 741-777
کمال رضوی؛ احمد شکرچی؛ مصطفی اجتهادی

6.

طراحی شاخص های سنجش مفهوم عادت واره کسب و کار(مورد مطالعه شرکت‌های رشد و دانش‌بنیان دانشگاه فردوسی مشهد)

صفحه 779-804
سید علیرضا انوری؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

7.

افت تحصیلی در مناطق پیرامونی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر نیک‌شهرِ استان سیستان و بلوچستان)

صفحه 805-829
محمدعثمان حسین بر؛ اسلم بلوچ زهی

8.

مطالعه تاب آوری جامعه روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: مجتمع روستایی کوییک سرپل‌ذهاب)

صفحه 831-886
مینو سلیمی؛ احمد نادری؛ روح اله نصرتی

9.

تجربۀ طرد اجتماعی و خشونت ورزی در میدان مدرسه:مردم نگاری انتقادی خشونت ورزی دانش آموزان مدارس متوسطه دوم پسران سنندج

صفحه 887-917
امید قادرزاده؛ شیرزاد رستمی زاده

10.

نگرش‌ها و رفتارهای دینی در جامعه ایثارگری (مقایسه شاخص‌های دین‌داری یک گروه خاص با عموم جامعه)

صفحه 659-687
محمدرضا پویافر

11.

مطالعه جامعه شناختی هویت مدرن و دینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

صفحه 949-973
محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب