1.

ارائۀ مدل سلامت نظام مالی به ‏منظور پیشگیری از اختلاس و ارتقای سطح اعتماد عمومی در بانک‌های ایران

صفحه 501-526
صالح ابوسعیدی مقدم؛ عباس عباس پور؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ عباس نرگسیان

2.

نگاشت جایگاه سرمایۀ اجتماعی در مدل‏ ذهنی سیاست‏ گذاران (مورد مطالعه: گفتمان‏ حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری)

صفحه 527-553
بهزاد محمدیان؛ مهدی ناظمی اردکانی

3.

نقش سرمایۀ اجتماعی در بیگانگی بوروکرات‌ها از خط‌مشی‌های مالیاتی

صفحه 555-581
مهدی گل وردی

4.

شناسایی عناصر پیشایندی و پسایندی سرمایه اجتماعی در ورزش با رویکرد متاآنالیز

صفحه 583-608
بهنام نقی پور گیوی؛ عبدالله روزفراخ؛ فاطمه نادریان

5.

ارائۀ مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکاتی افغانستان برای بهبود عملکرد

صفحه 609-632
مرتضی رحیمی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علی رضا امیرکبیری

6.

تحلیلی از سهم سرمایة اجتماعی در رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1398 ـ 1381

صفحه 633-663
رضا معبودی؛ زینب دره نظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب