1.

تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات. آموزش و عمل

دکتر حسین اعتمادی؛ دکتر حسین فخاری

2.

فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل

دکتر یحیی حساس یگانه؛ احمد خالقی بایگی

3.

بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

دکتر محسن دستگیر؛ محسن امیدعلی

4.

اهمیت مساله مسیریابی در کاهش بهای تمام شده محصول مطالعه موردی: شرکت ذوب آلیاژ

دکتر بابک سهرابی؛ محمدرضا کاباران زاده قدیم

5.

عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ بهروز لاری سمنانی

6.

کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک مطالعه موردی : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر محمد نمازی؛ بهروز زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب