1.

بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی

دکتر علی ثقفی؛ غلامرضا کردستانی

2.

تاثیر ارایه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران

دکتر محسن خوش طینت؛ حمید راعی

3.

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی. سود قبل از بهره و مالیات. جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ دکتر رضا تهرانی؛ حسن سراجی

4.

بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر نقی بهرامفر؛ سید حسام شمس عالم

5.

بررسی رابطه جریان های نقد عملیاتی. سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران

فایق صالحی؛ دکتر ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی

6.

بررسی نقش سود حسابداری و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر احمد ظریف فرد؛ امین ناظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب