1.

طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک خوراک دهنده ساعتی برای گوسفند

صفحه 1-12
احمد افضل زاده؛ رضا افضل زاده؛ محمد قراچمنلو

2.

تعیین دبی مناسب در شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از حساب احتمالات

صفحه 13-26
حمیدرضا حجازى؛ صلاح کوچک زاده

3.

مقایسه دو روش کشت هیدروپونیک در تولید خیار گلخانه أی

صفحه 27-34
على دماوندى؛ على اکبر صدر افشار؛ مصطفى عبادى

4.

بررسی پایداری نظام زراعی در واحدهای کشاورزی نمونه

صفحه 49-60
حسن صدیقى؛ کوروش روستا

5.

واسنجی مدل های گامپرتز و لجستیک برای محاسبه دوره بحرانی کنترل علف های هرز

صفحه 61-66
سید محمود رضا بهبهانى؛ محسن اسکافی؛ على محمد احمدى

6.

اثر عملیات شاس در مخزن سد سفیدرود بر رودخانه پایین دست

صفحه 67-68
محمدرضا نجفى شهری

7.

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا از نظر اسیدهای چرب و پروتئین دانه

صفحه 35-48
غلام عباس کیانوش؛ عنایت رضوانی خورشیدی؛ سید کمال کاظمی تبار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب