1.

پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور از دیدگاه داوران سرپرستان مربیان و دانشجویان شرکت کننده

علی محمد ا میر تاش

2.

مقایسه تاثیر یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای

دکتر بهروز عبدلی؛ دکتر حسن عشایری؛ دکتر فضل ا... باقر زاده؛ دکتر احمد فرخی

3.

مدل های ریاضی پیشنهادی برای اندازه گیری غیر مستقیم نیروی مقاوم آب

مرتضی شهبازی مقدم

4.

بررسی وضعیت استادیوم های فوتبال کشور در مقایسه با استاندارد های اروپایی

علیرضا الهی؛ زهرا پورآقایی اردکانی

5.

تاثیر یک دوره فعالتی در آب با دماهای متفاوت بر عملکرد قلب و عروق

دکتر لطفعلی بلبلی؛ دکتر حجت ا... نیکبخت؛ دکتر حمید رجبی

6.

تاثیر سه دوره بازیافت ( تناوب استراحتی ) گوناگون بر اجرای پرس سینه دانشجویان ورزیده

دکتر عباسعلی گائینی؛ حمید اراضی

7.

اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ ظاهر اعتماد

8.

بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه

دکتر مجید جلالی فراهانی؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر حسن اسدی

9.

بررسی رابطه بیک سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیات علمی

دکتر مهوش نور بخش؛ سردار محمدی

10.

شیوه های افزایش انگیزش به یادگیری از دیدگاه دبیران ( زن ) تربیت بدنی شهر اصفهان

دکتر محمد احسانی؛ مسعود اقبالی؛ کبری ترک زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب