1.

بررسی و مقایسه ترکیبات بدن قدرت VO2max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران

دکتر علی اصغر رواسی؛ دکتر توراندخت امینیان؛ امیر حسین حقیقی

2.

بررسی تغییرات اسکولیوز پس از یک دوره تمرینات اصلاحی

دکتر حسن دانشمندی؛ مرتضی اکبر؛ یوسف غفار پور

3.

بررسی انتقال دو سویه در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون از دست برتر به دست غیر برتر و بر عکس

دکتر فضل الله باقرزاده؛ دکتر محمود شیخ؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی

4.

طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران س ازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمود گودرزی؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر محمد احسانی

5.

بررسی تاثیر فعالیت های جسمانی بر میزان افسردگی دختران دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مهوش نور بخش

6.

بررسی قانون زنجیره سینتیکی مشت زدن در کاراته

سعید باغ نیکو خصلت؛ دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر محمد شیخ

7.

تاثیر سطح تبحر الگو بر اکتساب یادداری و انتقال مهارت حرکتی

دکتر الهه عرب عامری؛ دکتر احمد فرخی؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ ذکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

8.

تجزیه و تحلیل نوع و میزان فعالیت های بدنی دفاع ها و هافبک های لیگ برتر فوتبال ایران

دکتر محمد احسانی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ مهدی منصوری

9.

مقایسه عزت نفس دانشجویان دختر و رزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم کشورزی و منابع طبیعی گرگان

محمد تقی خورند

10.

بررسی و مقایسه میزان توسعه شاخص های خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر گروه سنی 8 سال با مقیاس تورنس با تاکید بر فعالیت های حرکتی

دکتر میر حسن سید عامری

11.

بررسی مقایسه ای عزت نفس و خود پنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی

دکتر پریوش نوربخش؛ قباد حسن پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب