1.

بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی فوق برنامه

دکتر فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب؛ مهدی متقی پور

2.

بررسی و مقایسه تاثیر برنامه تمرینی PRT بر روی استرس و عوامل آمادگی جسمی و حرکتی دانشجویان

دکتر مهرداد محرم زاده

3.

بررسی تاثیر یک فعالیت هوازی زیر بیشینه بر میزان تغییرات آهن، فریتین و TIBC بیماران تالاسمی ماژور

محمد رضا صادقیان شاهی

4.

اولویت بندی بعضی از ویژگی های مربیان از دیدگاه مربیان و کشتی گیران سطح ملی کشور

رضا تبریزی

5.

سازش های ساختاری و عملکردی قلب ورزشکاران ( فوتبالیست ها)

ضیاء فلاح محمدی؛ دکتر عباسعلی گائینی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر محمد تقی صالحی عمران

6.

مقایسه آثار دو نوع برنامه وزنه تمرینی تناوبی ویژه با بازیافت های کوتاه مدت و بلند مدت بر برخی از عملکرد های عضلانی در دو قلوهای همسان

دکتر اصغر خالدان؛ دکتر حسین مجتهدی

7.

تحلیل اثر بخشی سبک های مدیریتی و ارتباط آن با عوامل بیوگرافی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های ایران

دکتر حسن اسدی؛ دکتر مهرداد محرم زاده؛ سید علی اصغر هاشمی

8.

مقایسه اثر دو نوع برنامه ویژه تمرینی روی شاخص های اسپیرومتری و تحمل فعالیت در مصدومین ریوی گازهای شیمیائی جنگی استان خوزستان

دکتر اسماعیل ایدنی؛ محسن قنبرزاده

9.

بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی وبی هوازی بر برخی عوامل خطرساز قلبی –عروقی دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عیدی علیجانی؛ سیروس احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب