1.

مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه مربیان و مدیران

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر حسن اسدی

2.

اثر تمرینات هوازی بر سایز LDL و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال

دکتر ابراهیم جوادی؛ دکتر معرفت سیاه کوهیان؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر فرزاد ناظم

3.

بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران تربیت بدنی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دکتر حمید نجف آقایی؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر عادل آذر؛ دکتر محمد احسانی

4.

تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارتباط آن با موفقیت

دکتر حسین پیمانی زاد

5.

بررسی روایی آزمون های دو 45 و 200 متر سرعت برای ارزیابی توان بی هوازی در پایگاه های ورزشی قهرمانی

دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر نادر فرهپور؛ جواد یوسفیان

6.

ارتباط TQM و اثر بخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور

محمد رضا اسد؛ مهرزاد حمیدی؛ دکتر حسن اسدی

7.

مقایسه تاثیر دو برنامه بیش تمرینی قدرتی و استقامتی روی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مردان جوان ورزشکار

دکتر اصغر خالدان؛ وازگن میناسیان

8.

تاثیر تمرینات کنترل تنفس بر توان هوازی بیشینه ضربان قلب استراحت و اریتروپویتین در هنر جویان پسر تربیت بدنی

دکتر علی اصغر رواسی؛ دکتر عباسعلی گائینی؛ دکتر ابراهیم جوادی؛ دکتر علیرضا علمیه

9.

بررسی عوامل انگیزش شغلی معلمان مرد تربیت بدنی

علی شفیع زاده

10.

مقایسه دو نوع برنامه منتخب گرم کردن بر تغییرات غلظت اسیدلاکتیک خون ناشی از یک فعالیت شدید در مانده ساز

دکتر عباسعلی گائینی؛ بهنام میرزایی

11.

تجزیه و تحلیل سینما توگرافی دو بعدی از مهارت تسوکی به دو روش اجرا از روی کمر و اجرا از میانه راه به دو شکل کلاسیک و استیل فردی

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر محمود شخی؛ دکتر فضل ا... باقر زاده؛ اشرف امینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب